Søndag 27. november

Felles øvelse med RK i Bymarka

Trondheim Røde kors inviterer oss med på en større søksøvelse i Bymarka.

Øvelsen er åpen for alle medlemmer over 16 år.
Aspiranter får være med så fremt vi har nok operative som kan ta ansvar for aspirantene.

Blir du med?

Påmelding her, samt til RK (se lenke)

Annonse
Grasrota